ITP Control s.r.o.

Spoločnosť ITP Control s.r.o. ponúka svojim klientom a partnerom už 25 ročné skúsenosti v oblasti riadiacich systémov budov.

Naše služby ponúkame najmä v nasledovných oblastiach:

 • technický návrh systému riešenia merania a regulácie (BMS)
 • konzultačná činnosť v oblasti technického zariadenia budov
 • vypracovanie projektov merania a regulácie pre vzduchotechniky, výmenníkové stanice a kotolne
 • programovanie riadiacich systémov
 • dodávky riadiacich systémov Kieback & Peter, Schneider Electric
 • návrh a realizáciu prístupových systémov (ACS)
 • návrh a realizáciu kamerových systémov (CCTV)
 • oživenie a uvedenie do prevádzky
 • revízie
 • zaškolenie obsluhy
 • záručný a pozáručný servis pre značky Satchwell, Honeywell Centra Line, Schneider Electric a Kieback & Peter
0
Rokov skúseností
0
Ukončených projektov
0
Kvalifikovaných zamestnancov

„Neexistujú problémy, existujú iba riešenia“.

Filozofia

 1. Vízia

Základnou víziou spoločnosti ITP Control je byť dlhodobým partnerom našich klientov a poskytovať im kvalitné a cenovo dostupné služby založené na odborných znalostiach zamestnancov, inováciách a korektnom prístupe.

 1. Poslanie

Naše poslanie realizujeme najmä vhodnými a inovačnými pracovnými postupmi, kvalitnými technickými nástrojmi a odborne spôsobilým personálom. Našim zamestnancom umožňujeme vykonávať prácu s nadšením a zároveň im poskytujeme priestor na zdokonaľovanie ich znalostí a realizáciu ich nápadov.

 1. Cieľ

Naše podnikanie je orientované na:

 • zákazníka/klienta a jeho spokojnosť s našimi službami
 • zamestnancov, ktorí sú našim najcennejším kapitálom
 • dodržovanie záväzných pracovných postupov a ich neustále zlepšovanie
 • hospodársky rast a uzatváranie nových kontraktov