Komplexný systém pre riadenie budov

TAC XENTA RADY 700

 

TAC Xenta rady 700 je prvý svetový regulátor pre riadiace systémy budov, ktorý v sebe komplexne zahŕňa riadenie budov, webové rozhranie, alarm a grafiku

 • rad voľne programovateľných podstaníc TAC Xenta 700 predstavuje riešenie založené na využití komunikácie Ethernet TCP/IP a na internetových technológiách – podľa verzie je internetové rozhranie zabudovaného internetového servera konfigurovateľné a programovateľné používateľom alebo je generované automaticky
 • systémy vytvorené použitím TAC Xenta 700 sú mimoriadne flexibilné ohľadom možností konfigurácie a veľkosti inštalácie a sú jednoducho integrovateľné do podnikového systému riadenia budov TAC Vista
 • použitá IP technológia umožňuje prístup do systému cez internet z prakticky ľubovoľného miesta na svete
 • aplikačné programy sa vytvárajú v používateľsky jednoduchom programovacom nástroji TAC Menta

SOFTWARE VISTA – RIADIACA CENTRÁLA

 • softwarové riešenie, ktoré efektívne riadi, kontroluje a analyzuje každodenný chod budovy a zabezpečuje jej ekonomickú prevádzku
 • k dispozícii v celom rade konfigurácií navrhnutých tak, aby maximalizovali produktivitu a minimalizovali náklady
 • modulárny systém, ktorý možno v prípade potreby jednoducho rozširovať
 • poskytuje komplexné prostriedky na všetky operácie v budove, k dispozícii je celá paleta nástrojov s funkciami monitorovania a riadenia:
  • výkonná grafika
  • alarmy
  • časové trendy
  • tlačové zostavy
  • časové plány
  • analýzy spotreby energií
  • plánovanie údržby
  • osobné záznamy
  • prístup cez intranet/internet